Звіт 2019 за I півріччя

БАЛАНС на 01 липня 2019 року

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) - 1

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) - 2

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) - 3

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) - 1

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) - 2

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) - 3

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) - 4

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»