Звіт за 9 місяців 2019 року

БАЛАНС на 01 жовтня 2019 року

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду - 1

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду - 2

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду - 3

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками - 1

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками - 2

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду - 1

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду - 2

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду - 3

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами - 1

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами - 2

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами - 3

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами - 4