Фінансова  допомога на підготовку до вступу ВНЗ

Положення

про надання фінансової  допомоги на підготовку до вступу

у вищі навчальні заклади  учням   загальноосвітніх шкіл міста Кременчука

 

 1. Положення визначає порядок надання фінансової допомоги Всеукраїнським благодійним фондом «Джерело Дніпра» учням загальноосвітніх шкіл міста Кременчука для оплати навчання на підготовчих курсах при Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського в 2019–2020 навчальному році із однієї або кількох зазначених дисциплін (за  вибором учня):
 • українська мова
 • українська література
 • історія України
 • математика
 • фізика
 • англійська мова
 • географія
 • біологія
 • хімія
 • рисунок
 • живопис
 1. Фінансова допомога призначається учням загальноосвітніх шкіл міста Кременчука.
 2. Основною метою надання фінансової допомоги є отримання рівного доступу молоді з соціально незахищених верств населення до вищої освіти.
 3. Фінансова допомога призначається учням одинадцятих класів які мають:
 • середній бал успішності за десятий клас не менше «восьми» балів,
 • є учасниками предметних олімпіад або конкурсу - захисту наукових робіт,
 • усвідомлений вибір майбутньої професії,
 • розмір доходу на одного члена родини учня не має перевищувати 5 000 (п’ять тисяч)  грн.
 1.  Розмір фінансової допомоги встановлюється та затверджується окремим рішенням Наглядової Ради Фонду.
 2. Кандидат на отримання допомоги надає заявку (додаток № 1) та необхідні документи (додаток №2) за адресою:м. Кременчук, вул. Генерала Жадова,б.4,              тел. 79-42-79, e-mail: dzherelo@dzherelo.pl.ua  до 28 вересня  2019 р.
 3. Рішення про зарахування кандидатів на навчання на підготовчих курсах при Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського приймає Експертна Рада.
 4. Експертна Рада є незалежним органом, її склад не публікується. Засідання Експертної Ради є закриті. У разі необхідності можуть бути запрошені додаткова  інформація та документи.
 5. Фінансова допомога може бути скасована до закінчення терміну у разі скоєння учнем правопорушення, неуспішного навчання та пропуски підготовчих курсів без поважних причин.

 

 

 

 

Додаток № 1

Заявка

на  отримання  фінансової допомоги на підготовку до вступу

у вищі навчальні заклади  учням   загальноосвітніх шкіл міста Кременчука

 

 1.  

П.І.Б. претендента

 

 

2.

Школа, клас

 

 

3.

Дата народження

 

 

4.

Паспортні дані та  ІПН

 

 

5.

Домашня адреса

 

 

6.

Контактний телефон  та електронна  адреса

 

 

7.

Назва вищого  учбового закладу, до якого планує вступати претендент

 

8.

Факультет, спеціальність

 

 

 

 

Учень                               ____________       

                                            підпис

 

 Підпис учня  _____________________засвідчую

                            (ім’я та призвіще учня)

 

Директор    школи            ___________                                          

                                      (  підпис, печатка)

             

Додаток № 2

Документи, які необхідно додати до Заявки:

 1. Довідка про склад  родини.
 2. Довідка про розмір сукупного доходу (середня зарплата за останні 6 місяців, довідка  про виплату допомоги за ст. 53 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
 3. Копії дипломів та свідоцтв про участь у предметних олімпіадах або конкурсах - захисті наукових робіт ( при наявності).
 4. Копія табеля успішності за 10 –й клас, завірена  директором школи.
 5. Есе (міні- твір) на тему «Моя майбутня професія» на одному друкованому аркуші.
 6. Характеристика зі школи.

Виконавча дирекція     ВБФ «Джерело Дніпра»