Учнівське самоврядування

Основними принципами самоврядування є такі:

  • принцип педагогічного сприяння, педагогіка співпраці передбачає вирішення проблеми учнями суспільного з вчителями;
  • принцип наступності та змінності активу забезпечує встановлення товариських стосунків старших учнів з молодшими;
  • принцип конкретної предметної діяльності ставить за мету здійснення традиційної або розвивальної діяльності;
  • принцип єдиного планування забезпечує скоординованість планів, єдність дій учительського й учнівського колективу, що сприяє підвищенню авторитету учнів, веде до співробітництва;
  • принцип розвитку ініціативи та самодіяльності;
  • принцип єдності прав та обов'язків учнів поєднує громадські й особисті інтереси в роботі органів учнівського самоврядування.

Таким чином, головною метою самоврядування у школі є формування в учнів навичок самоврядування, самостійності, ініціативи, навчити цьому всіх, а не лише активістів.

 

 Учнівське самоврядування Кременчуцької гімназії №3.