Практичний психолог

Федотьєва

Людмила Володимирівна

 Проблема над якою працює практичний психолог: психологічний супровід дітей з особливими потребами.

 Мета діяльності практичного психолога: допомагати учням з особливими потребами проводити консультативну   роботу з їх батьками.

 Завдання: 

  •  Корекція особистісного розвитку дітей.
  •  Формування моральних якостей.
  •  Розвиток пізнавальних психічних процесів - пам'яті, мислення, уваги та  уяви.
  •  Збагачення словникового запасу та розвиток зв'язного мовлення.

 Очікувані результати:

  •  Підвищення мотивації до навчання та покращення соціальної адаптації.

 

 Лист МОН від 05.09.2018 № 1/9-529        “Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України”

Лист МОН від 07.08.2018 № 1/9-487   “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н.р.”

Шкільному психологу.  На допомогу

Тренінг "Наш настрій та якості характеру."