Морально-етичне виховання

Навчись спершу добрим правилам моралі,  а потім мудрості,

бо без перших важко навчитися останній. (Сенека)

ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Збірник тез наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «ОСОБИСТІСТЬ НА ШЛЯХУ ДО ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПОШУК»