Нормативно-правова база

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 2020/2021

Iнформаційні ресурси порталу “Нова українська школа”

Закон "Про освіту"       (стаття 30)

Закон про загальну середню освіту

НАКАЗ 25.09.2020 № 2205 м. Київ Про затвердження Санітарного регламенту для закладів ЗСО Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за N 1111/35394

Про затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти

Закон України "Про охорону праці"

Закон України "Про професійні спілки..."

Закон України "Про оплату праці"

Закон України "Про відпустки"

Державний стандарт базової та повної середньої освіти

Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"

Указ президента України про національну доктрину розвитку освіти

Концепція загальної середньої освіти

Наказ про оцінювання з фізкультури

Наказ МОН від 03.08.2018 № 863 “Про проведення експерименту всеукраїнського рівня “Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу “Природничі науки” для 10-11 класів закладів освіти загальної середньої освіти” на серпень 2018 – жовтень 2022 роки”

Наказ Міністра освіти і науки України від 16.04.2018 N 378  "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття загальної середньої освіти"

Лист МОЗ № 111-01/89 від 29.03.18 року щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладу освіти.

Наказ про зарахування учнів до 1 класу

Проект Типового навчального плану на 2018-2019 нр: роз’яснення МОН