Нормативно-правова база

Положення про дистанційну форму здобуття освіти

Прийнято Закон України “Про повну загальну середню освіту” (зарплата)

ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ЯКИМ ДОЗВОЛЕНО ВЕСТИ ВИКЛАДАЦЬКУ РОБОТУ

Умови оплати праці працівників закладів освіти і науки

Конституція України                     

Закон "Про освіту"       (стаття 30)

Закон про загальну середню освіту

Концепція загальної середньої освіти

Затверджено Типові освітні програми для 5-9 класів (19.02.2021)

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 2020/2021

Указ президента про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні

ПРОГРАМА «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» У ПОСТУПІ ДО ЦІННОСТЕЙ

Iнформаційні ресурси порталу “Нова українська школа”

Ключові компетентності НУШ

Оцінювання НУШ.

Абетка для директора 2020 р. Абетка для директора 2021р.

Наказ про зарахування учнів до 1 класу

 Як у школі сформувати систему забезпечення якості освіти 

Норативно-правове і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 2020-2021 нр

Наказ МОН №1480 від 30.11.2020р. Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти

Оприлюднено план заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року. Саму Концепцію Уряд ухвалив 5 серпня 2020-го.

НАКАЗ 25.09.2020 № 2205 м. Київ Про затвердження Санітарного регламенту для закладів ЗСО Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за N 1111/35394

Наказ МОН № 54 від 16.01.20 Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти

Наказ МОН № 17 від 09.01.2019 року Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти

Про затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти

Указ Президента України №31/2020 “Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні”

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)

Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н.р.”

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Конвенція та права дитини

Закон України "Про охорону праці"

Закон України "Про професійні спілки..."

Закон України "Про оплату праці"

Закон України "Про відпустки"

Державний стандарт базової та повної середньої освіти

YouTube Міністерства освіти і науки

 Державний стандарт початкової освіти.

Державний стандарт початкової загальної освіти

Державний стандарт базової середньої освіти

Типові освітні програми 2021-2022 нр

Типові навчальні плани 2021-2022 нр

Типова освітня програма розроблена з метою реалізації Державного стандарту базової середньої освіти. Документ створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах із 2022 року.

Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"

Указ президента України про національну доктрину розвитку освіти

Наказ про оцінювання з фізкультури

Наказ МОН від 03.08.2018 № 863 “Про проведення експерименту всеукраїнського рівня “Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу “Природничі науки” для 10-11 класів закладів освіти загальної середньої освіти” на серпень 2018 – жовтень 2022 роки”

Наказ Міністра освіти і науки України від 16.04.2018 N 378  "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття загальної середньої освіти"

Лист МОЗ № 111-01/89 від 29.03.18 року щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладу освіти.

Навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, рекомендовані МОН

Дотримуймося простих, але важливих правил поведінки, навчання та перебування у закладах освіти в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.                            

Законодавство. Накази МОН http://osvita.ua/legislation

Нормативні документи з Охорони праціhttp://metodportal.net/node/95373

Наказ МОН України від 26.08.2016 року № 974   "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України"  http://osvita.ua/legislation/other/52422

Проект Типового навчального плану на 2018-2019 нр: роз’яснення МОН