Нормативно-правова база

 ЗАКОН УКРАЇНИ Про правовий режим воєнного стану

НАКАЗ МОН: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОБУТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Державні гарантії здобувачам та працівникам освіти в умовах воєнного стану

Трудове законодавство у галузі освіти під час воєнного стану.    

Інформує МОН: дистанційна робота та оплата праці

Роз'яснення МОН щодо трудового законодавства у галузі освіти під час воєнного стану

Тривалість щорічних відпусток педагогічним працівникам у період воєнного стану

 

Конституція України                     

Закон "Про освіту"       (стаття 30)

Закон про загальну середню освіту

Концепція загальної середньої освіти

Зарахування учнів до ЗЗСО

Затверджено Типові освітні програми для 5-9 класів (19.02.2021)

Державний стандарт базової середньої освіти від 30 вересня 2020 р. № 898 (Додатки)

Навчальні програми 5-9 класи. Наскрізні змістові лінії.

Загальна середня освіта – нормативна база

Положення про дистанційну форму здобуття освіти

Лист МОН № 1/9-483 від 22.09.2021 “Про втрату чинності Положення про кабінет інформатики”

Прийнято Закон України “Про повну загальну середню освіту” (зарплата)

ПРО оплату праці працівників освіти, яким дозволено вести викладацьку роботу.

Умови оплати праці працівників закладів освіти і науки

Особливості навчального року 2020/2021

Указ президента про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні

Абетка для директора 2020 р. Абетка для директора 2021р.

 Як у школі сформувати систему забезпечення якості освіти 

Норативно-правове і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 2020-2021 нр

Наказ МОН №1480 від 30.11.2020р. Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти

Оприлюднено план заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року. Саму Концепцію Уряд ухвалив 5 серпня 2020-го.

НАКАЗ 25.09.2020 № 2205 м. Київ Про затвердження Санітарного регламенту для закладів ЗСО Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за N 1111/35394

Про затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти

НАКАЗ №659 Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 13 червня 2019 р. за N 612/33583

Указ Президента України №31/2020 “Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні”

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)

Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н.р.”

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

Конвенція та права дитини

Закон України "Про охорону праці"

Закон України "Про професійні спілки..."

Закон України "Про оплату праці"

Закон України "Про відпустки"

Державний стандарт базової та повної середньої освіти

YouTube Міністерства освіти і науки

 Державний стандарт початкової освіти.

Державний стандарт початкової загальної освіти

Державний стандарт базової середньої освіти

Типові освітні програми 2021-2022 нр

Типові навчальні плани 2021-2022 нр

Типова освітня програма розроблена з метою реалізації Державного стандарту базової середньої освіти. Документ створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах із 2022 року.

Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"

Указ президента України про національну доктрину розвитку освіти

Наказ про оцінювання з фізкультури

Наказ МОН від 03.08.2018 № 863 “Про проведення експерименту всеукраїнського рівня “Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу “Природничі науки” для 10-11 класів закладів освіти загальної середньої освіти” на серпень 2018 – жовтень 2022 роки”

Наказ Міністра освіти і науки України від 16.04.2018 N 378  "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття загальної середньої освіти"

Лист МОЗ № 111-01/89 від 29.03.18 року щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладу освіти.

Навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, рекомендовані МОН

Дотримуймося простих, але важливих правил поведінки, навчання та перебування у закладах освіти в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  

Законодавство. Накази МОН http://osvita.ua/legislation

Нормативні документи з Охорони праці. http://metodportal.net/node/95373

Наказ МОН України від 26.08.2016 року № 974   "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України"  http://osvita.ua/legislation/other/52422

Проект Типового навчального плану на 2018-2019 нр: роз’яснення МОН